By: Blonde Two

Felly dyma yw’r Blonde. Yn ei sach gysgu – Big Oren.

A oedd hi’n dod o hyd i’r Bwthyn ?
Oedd hi cynnau’r tân?
Oedd hi gael noson dda o gwsg ?

Bydd rhaid i chi gyd aros i weld !

Welwn ni chi yn nes ymlaen !

Image borrowed from …